Anàlisi lexicomètrica

Aquesta és l'última part de l'assignatura Escriptures Hipertextuals de la UOC. Consisteix a fer una anàlisi lexicomètrica d'un o més blogs sobre un tema concret i extreure'n les conclusions tot i no ser cap expert en el tema. He tingut molts dubtes sobre quin tema volia utilitzar per a aquest fi, perquè donada la tensa …