Anàlisi lexicomètrica

Aquesta és l'última part de l'assignatura Escriptures Hipertextuals de la UOC. Consisteix a fer una anàlisi lexicomètrica d'un o més blogs sobre un tema concret i extreure'n les conclusions tot i no ser cap expert en el tema. He tingut molts dubtes sobre quin tema volia utilitzar per a aquest fi, perquè donada la tensa …

Brossa hipertextual i comiat

Arribem al final del semestre, i amb ell, al final de l'assignatura Escriptures Hipertextuals. Només queda acabar l'anàlisi lexicòmetrica que espero tenir finalitzada ben puntualment. Durant l'assignatura els alumnes hem anat escribin en un blog textes relacionats amb els hipertextes, Internet, xarxes socials i tot allò que ho envolta. Hi he dedicat menys temps del …